Đang Thực Hiện

4829 bradlin

very good opportunity to develop and maintain a great business relationship

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Java, PHP, Visual Basic

Xem thêm: java maintain, java relationship, maintain java

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1755699

Đã trao cho:

meccassi

Sir, We will do the projects as per your requirements. We have professional team for software development, web designs, development & hosting. Pls. check the PMB for our portfolio, previous works, samples & rev Thêm

$150 USD trong 5 ngày
(6 Đánh Giá)
3.1