Đang Thực Hiện

Cascading PHP dropdowns - help required

I have two dropdown menu's. Depending on the selection in the first dropdown the content of the second dropdown needs to change.

I have attached my code and need to update $thissport to be whatever is selected as camp.

Kĩ năng: Java, JavaScript, JSP, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: java code help, java code php, change java php code, help required, php menu update, update menu php, java cascading dropdown, cascading dropdowns, cascading dropdown, cascading dropdowns php, php dropdown menu, dropdown php, dropdown update, php dropdown, php dropdown selected, dropdowns php, php update menu, update php dropdown change, dropdown menu php

Về Bên Thuê:
( 422 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #2701354

2 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

TopOfStack

See private message.

$42.5 USD trong 1 ngày
(197 Nhận xét)
7.4
stevebryant

See private message.

$25.5 USD trong 1 ngày
(520 Nhận xét)
6.7