Đã hoàn thành

Clean up and address a few issues in Java

To make some simple changes to Java program. Any experienced Java programmer would take an hour or so tops.

This needs to be completed by today, in the next few hours.

## Deliverables

I am only willing to pay a maximum of 30 USD so plan accordingly.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Java, Microsoft, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: php programmer to java programmer, programmer in java, tops in, php to java, java issues, java program simple, completed java program, plan java program, java hour, java pay, willing pay php issues, programmer pay hour, php today hour, maximum pay hour, php java hour, maximum java, program changes address, experienced java programmer, clean address

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Boston, United States

ID dự án: #3006476

Được trao cho:

AceSoutions

See private message.

$25.5 USD trong 1 ngày
(78 Đánh Giá)
5.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $26 cho công việc này

varshith

See private message.

$25.5 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0