Đang Thực Hiện

151642 clone of site needed asap

I need a clone of the site. [url removed, login to view]

We will change a few graphics and text, but 95% on the site will be the same.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript, PHP, SEO, SQL

Xem nhiều hơn: clone www site, clone site needed, change text change java site, site needed, java clone, clone php site

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Broken Arrow,

ID dự án: #1897823