Đã Đóng

converting DXF to SVG and conversely

We are looking for someone who is able to develop an application to convert the .DXF format to SVG format and conversely. The application must run under linux webserver.

Kĩ năng: HTML5, Java, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: dxf svg, dxf svg linux, svg dxf linux, linux convert dxf svg, convert dxf svg, linux dxf svg, java to c convert, linux convert svg dxf, convert dxf svg linux, 2012 svg, linux convert java, java svg format, java webserver, convert dxf dxf, converting java java, webserver java, php dxf, dxf php, dxf convert, java dxf, convert dxf, dxf format, convert java linux, java php convert, converting asp linux based website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Casoli, Italy

ID dự án: #1608000

2 freelancer đang chào giá trung bình €575 cho công việc này

N4BZi21gF

Pls check PMB.

€750 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Owentiuhfuh

PLEASE CHECK PMB

€400 EUR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0