Đang Thực Hiện

122199 Create guitar chord/scale scri

Create a guitar chord/scale program similar to this one [url removed, login to view], but with chord and scales only.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: scales, scale, guitar a, chords, scale guitar, java create php, scales chord, chord scale

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Avon, United States

ID dự án: #1868365