Đã hoàn thành

119037 custom t-shirt design tool

I need a simple flash component or java applet that allows users to upload images onto a t-shirt.

This tool will serve as a preview for my customers to see what their shirts look like before they buy it.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, PHP

Xem nhiều hơn: t shirt or t-shirt, simple design tool, design t shirt design, design custom t shirts, design custom t shirt, c# component design, design custom shirts, i need a shirt design, custom t-shirts, custom shirt, custom shirt design, custom design tool, custom preview, applet shirt, flash java applet, need design shirts, shirt simple design, simple applet java, images shirts, allows custom, shirts design tool, simple applet, shirt tool php, applet shirt design, shirts custom

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Cupertino, United States

ID dự án: #1865206

Được trao cho:

tashstar

see PMB, thanks

$35 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0