Đang Thực Hiện

163019 Custom System [login to view URL]

I would like someone to create a custom system as in the website animepaper.net. there is to be no graphical work done just the coding.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Java, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: coding in net, coding website java, website php custom coding, net website coding, net work done, java php net, coding net, net coding, java net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Perth,

ID dự án: #1909210