Đang Thực Hiện

144082 Database Uplaod Very Easy

Hey I have a myspace clone site and a youtube clone site, I want to upload a database of members I have to the site. If yo ucan do this then bid

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: java database, easy java a, php java database, easy uplaod, upload java youtube, java upload youtube, youtube java upload, easy youtube upload, clone site database, youtube upload java, java youtube, youtube java, php upload database, youtube myspace clone, youtube database, java youtube clone, bid myspace clone, myspace youtube clone, myspace easy

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1890258