Đã Đóng

dating site with IM messenger

whe need a dating script with IM Messenger, chat , if you can flash video chat, and many more feature wi th full access in admin if you bid please give me a demo of a dating site you have.

Kĩ năng: Adobe Flash, Java, JavaScript, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: yahoo messenger invisible checker script, troubleshooting script messenger, need script people dont cheat ptc site, need script calorie calculator web site, php online status script messenger, yahoo messenger offlineonline checker script php, shell script download flash video

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #3971

1 freelancer đang chào giá trung bình $1200 cho công việc này

lampdev

I can do the work and start at the earliest

$1200 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0