Đang Thực Hiện

127787 Edit Wiki Side Bar ver. 1.9

Hi Guys,

I am trying to modify my Wikisite Sidebar. I am currently using MediaWiki 1.9. PM me for details.

Thanks for bidding,

Willy

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: ver , java bar, java sidebar, mediawiki java, mediawiki php

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1873955