Đang Thực Hiện

138777 exact %100 clone of xuqa

Need a %100 exact working clone of [url removed, login to view]

need to be uploaded for functionality testing after project completion

Please only serious and professionals offer.

Escrow Payment

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, JSP, MySQL, PHP, Python

Xem thêm: escrow professionals, uploaded clone, clone professionals, working clone, php functionality testing, clone uploaded, clone xuqa, offer clone, xuqa, xuqa clone, exact 100

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) izmir, Turkey

Mã Dự Án: #1884951

Đã trao cho:

kreativsl

i have what you want, lets start =)

$5 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0