Đang Thực Hiện

156953 flojos

TO whom it may concern:

I have existing web site and my sales function is not working. I would like to fix it up or impeltement the Oz-commerce system for my sales.

reagrds

Jason

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Java, MySQL, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: oz, jason, jason java, function fix java, jason php, java commerce, commerce java

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) sydney, Australia

ID dự án: #1903138