Đã hoàn thành

752 Free International Call site

Simple copy of another site (http:\\[url removed, login to view]) approimately 8 pages. Edit text and numbers approxiamtley 4-5 hours.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: java simple site, international numbers, simple call, copy text java site, free php edit, copy text java text, copy java text, php copy text site, call com, copy edit site, copy text java, copy java site, java copy text, copy text site

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #1751620

Được trao cho:

esolzsales

Please check PMB

$200 USD trong 2 ngày
(511 Đánh Giá)
9.7