Đã hoàn thành

FTP Upload for FFMpeg Tool

Create an FTP Upload tool for our site using a javascript interface. After a user uploads files via FTP, the program will process the file and add it into our dynamic database with a function we already have.

This is for [url removed, login to view]

Are you on TheMOV?

Kỹ năng: HTML, Java, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: ffmpeg ftp, ffmpeg ftp upload, ffmpeg upload ftp, ftp ffmpeg, ffmpeg upload via ftp, javascript tool, ftp upload tool, add ffmpeg ftp, site tool, ftp add user, user tool, javascript file upload, interface ffmpeg, process file java, javascript ftp file upload, ffmpeg interface, create ftp site, interface database java, upload tool, file upload interface, ftp file, ffmpeg using, php file upload ffmpeg, program ftp, ftp program

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) MARIETTA, United States

Mã Dự Án: #1083032

Đã trao cho:

edujoseg

I can do it !

$92 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
4.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

mightycoder

PMB Please.

$90 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0
carlos34234

Hello. I'm sure I can do it. Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
shishupal2003

i would like to work with you.

$200 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0