Đóng

136005 Help w/ LightWindow v1.2.1

Dự án này đã được trao cho ranganathp với giá $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

This shouldn't be too big a problem for someone with the right experience. I installed LightWindow v1.2.1 and it works fine in Firefox, however, I cannot get the LightWindow to open when tested in IE (as expected).

This is where I downloaded LightWindow v1.2.1 from: [url removed, login to view]

Here's a test page on my site (I tested it on Firefox 2.0.0.3 and IE 7): [url removed, login to view]

Thank you.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online