Đang Thực Hiện

153897 Instant Messenger

Instant Messenger (such as yahoo, MSN, or Skype messengers) with phone call, and SMS Message capabilities.

MUST SHOW ME A DEMO before I pay you.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Java, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: skype phone call, niwo, java messenger, instant, instant message, instant messenger java, message yahoo messenger, messenger php, php msn messenger, yahoo messenger skype must, skype demo, java messenger call, messenger yahoo, skype sms, msn yahoo java, php sms capabilities, instant pay, messenger java, instant messenger skype msn, yahoo instant, sms msn, msn message java, msn java, msn instant message, pay sms php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) memphis, United States

Mã Dự Án: #1900080