Đã Đóng

intranet and internet messenger

instant messenger have to be working on both internet and without internet i.e if internet connection is available it has to be working on it and if connection is not availble,one should be able to chat with those available on local area network(LAN).

Kỹ năng: Java, PHP

Xem thêm: java messenger, internet php, chat messenger, instant messenger java, java chat messenger, lan chat messenger, chat lan network, messenger php, internet network, network lan, connection java, instant chat messenger, chat network, messenger java, internet lan, messenger chat, local area network, lan messenger, intranet chat, intranet php, lan chat, chat lan, instant messenger php, internet connection, without internet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1046367

7 freelancer đang chào giá trung bình $119 cho công việc này

csanuragjain

Hello Check PM

$100 USD trong 15 ngày
(23 Đánh Giá)
5.1
atsoftpk

Can provide this Solution.

$200 USD trong 6 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1
WebSpur

We are a group of experienced programmers committed to [url removed, login to view] are looking forward to work on your [url removed, login to view] check your PMB.

$100 USD trong 8 ngày
(1 Đánh Giá)
2.9
digitalpirate

Please check your PMB.

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
pawan1986

i am a very good java programmer and its my hobby to develop java program...................

$100 USD trong 100 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
web2experts

please check PMB

$30 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rajshekharit

please check your pm

$150 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0