Đã Đóng

Java chat server

5 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

eperfections

Please provide FULL SPECS to confirm bid !!!

$30 USD trong 1 ngày
(387 Nhận xét)
7.2
TonyUA

Hi!Check PMB pls.

$50 USD trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
5.0
ITWIZGAF

pls see the inbox....

$30 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
3.7
Ochirboldm

Its easy for me. I can do this server application in a day and good implementations.

$31 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sainiv

v can do it..

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0