Đã hoàn thành

142784 Language Selection Script

I need a language selection script, as shown in

www . soccerway . com - top right corner....2 variants required for using in 2 websites. Country Flags can be provided. Very Urgent and need to be completed in 1-2 hrs from now. Instant Messenger Contact is Mandatory.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Java, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: top java websites, selection, java messenger, instant messenger java, java language, instant messenger php script, instant messenger using, language selection, java script contact php, language country java, messenger java, messenger contact script, urgent messenger, script soccerway com, messenger script php, language instant messenger, language flags php, java country, instant messenger java script, country flags java script, contact script java, java script contact, php messenger script, top websites country, script messenger php

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #1888959

Được trao cho:

myflashlab

1 hour... ESCROW needed.

$15 USD trong 0 ngày
(83 Đánh Giá)
6.4