Đang Thực Hiện

328747 MagMyPic clone

I need someone to clone the PHP/MySQL features of [url removed, login to view] and [url removed, login to view] - I can do the CSS/HTML/Graphics.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Java, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: magmypic magmypic, clone html php, java mysql html php css, magmypic com clone, magmypic com, clone revistate com, clone revistate, magmypic revistate, revistate com, clone magmypic, revistate clone, revistate magmypic, magmypic clone, revistate, magmypic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #2074555