Đã Đóng

IM messenger

whe need a IM messenger for a dating site

Kỹ năng: Adobe Flash, Java, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: milano, java messenger, java dating, messenger php, messenger java, need messenger, dating site messenger, messenger site, java dating site, need messenger site, php messenger

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #3972

1 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

saleslimning1

make one in java really quick. Client IM peices and server peice to support P2P [url removed, login to view] for more info Sample app [url removed, login to view] Thanks

$400 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
2.5