Đã Đóng

Minecraft Bukkit Plugin

Attempting to develop a custom minecraft bukkit server plugin. Would require knowledge of minecraft game mechanics, bukkit servers, java, and MySQL databases. Project may be on-going if intial plugin takes off. Basic HTML and paypal api knowledge is a plus.

Kĩ năng: Java, Javascript, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: minecraft mysql plugin, bukkit plugin mysql, plugin mysql bukkit, mysql minecraft plugin, minecraft server bukkit com mysql, develop databases, mysql bukkit, plugin develop, minecraft server plugin, Minecraft plugin, develop plugin, bukkit, bukkit minecraft plugin, paypal project java, java bukkit api, java plugin api, java game basic, minecraft html, minecraft php, attempting, php minecraft, java plugin api minecraft, game html java, develop game java, game mechanics project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Carlsbad, United States

ID dự án: #1665909

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

Tomex007

Hello, i have my own minecraft server and i now making plugins so i can make you that ;)

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0