Đang Thực Hiện

140956 We need java ipix viewer

We need java ipix viewer just like the one on buyowner(dot)com for our web site

we currently have the one on ipx web site but client wants to add the control in the middle like buyowner(dot)com

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: viewer, viewer web java, php site viewer, viewer control, web viewer, java web client, java need, java add, client java, web client java viewer, java middle, ipx, web client viewer, viewer web, richwaytech, Need Java, php viewer

Về Bên Thuê:
( 207 nhận xét ) miami, United States

Mã Dự Án: #1887131