Đang Thực Hiện

133193 nutch/lucerne search egine

I need someone who can implement two custom nutch/lucerne search engines ASAP.

You must have prior experience with nutch/lucerne.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem thêm: Nutch, implement search java, custom nutch, custom nutch search, java search, nutch search, implement search php, php java search, php nutch search, nutch search engines, nutch php, java nutch

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

Mã Dự Án: #1879364