Đang Thực Hiện

4513 Paypal Clone (NEO3)

Please contact me regarding recent talk about PAYPAL CLONE FOR ADULT CONTENT, MONEY IS WAITING, SITE MUST BE ONLINE BY END OF AUGUST. PLEASE CONTACT ASAP.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, MySQL, PHP, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: paypal pending money, paypal contact, adult talk, must paypal, paypal online clone, adult php clone, paypal java, java paypal, online paypal clone, paypal adult content, php clone adult, paypal adult site, contact asap paypal, clone adult, adult clone site, java adult, adult site paypal, paypal clone site, clone adult site, clone money, paypal adult, java clone, adult clone, adult site clone, money clone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1755383