Đang Thực Hiện

private project for rubyist

this project is for rubyist.

Kỹ năng: AJAX, Java, Javascript, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: jrlprt, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh, project php java

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Rchn, United States

Mã Dự Án: #1053173

Đã trao cho:

rubyist

Have no idea what I'm getting into, but I'll take the plunge. Would be happy to hear the requirements from you.

$75 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.4