Đang Thực Hiện

138775 romank second part

As posted by romank on PMB

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, MySQL, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: pmb java

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét )

ID dự án: #1884949

Được trao cho:

innovativeWork

As discussed first part is 8.1+9+5.1 to be done in approximately two weeks 8.2 to be done in about a month and remaining in about 2 months.

$1550 USD trong 60 ngày
(108 Đánh Giá)
6.9