Đang Thực Hiện

157339 Take a fake website down

A guy made a fake copy of my website. Can someone take that website down permanently?

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: website down, fake website, can someone website, php fake website, copy website php java, can copy java website, copy website java, java copy website, php fake, copy java website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1903524