Đang Thực Hiện

157036 Turn SSL down in one page

My website will add ssl. I need to put it in the hole website but make an exception and turn it off in some pages.

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: ssl, ssl php, add exception, turn turn, java turn, ssl java, page turn java, page turn php page, turn page, turn php, add ssl page, page turn, php ssl

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1903221