Đã hoàn thành

Vote Bot GameSites Top 200

I need bot to vote [url removed, login to view]

who will use the proxy server to vote

Bot have to change ip and clear cache of automatic internet when making a vote.

Automatically read CAPTCHA code

Bot needs to be fast and efficient.

Kỹ năng: Lập trình C#, Lập trình C++, Java, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: vote bot top 200, bot vote top 200, vote bot gamesites, vote bot gamesites top 200, bot top 200 vote, gamesites, top 200 vote bot, vote bot gamesites 200, www top, http proxy code, code top, vote bot top, bot top 200, bot gamesites, vote and, php bot , need vote, java proxy, fast and efficient, automatic java, java proxy cache server, php vote, bot server, bot gamesites 200, top java code

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Blumenau, Brazil

Mã Dự Án: #1015698

Đã trao cho:

AntoXa01

Hi, I've already had program voting on this site contact me please

$70 USD trong 0 ngày
(10 Đánh Giá)
3.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

shreesoftech

Hi, i have developed vote bot for [url removed, login to view] and its working fine. would you like to have a working demo. please check your pmb. Thanks!

$110 USD trong 5 ngày
(14 Đánh Giá)
4.5
woodrowchina

I have done this [url removed, login to view] i have integrated the antigate services in my program.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rajeevglobussoft

Please check PMB

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0