Đang Thực Hiện

Web project

I have a website. There are some modifications needed on it. Some new functions are going to be added. For details, please contact.

Kỹ năng: HTML, J2EE, Java, MySQL, PHP

Xem thêm: java modifications, web project java, web project php, simple project web design, futuristic project web site, geek project web mysql, project web, net project web touring

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1687762

Đã trao cho:

xyzrkt

Hi, ready to start right now. Thanks.

$80 USD trong 2 ngày
(13 Đánh Giá)
4.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

zeetemplate2

Hi, Please send us more details. Thanks

$150 USD trong 10 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4
PhpJqueryCss

i am ready sir.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
JonathanRomer

Ready to work. regards.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0