Đã Đóng

xml validator

Validates an xml schema and xml document if its well-formed and valid.

## Deliverables

Read and parse and validate an input xml schema and xml document if its well-formed and valid. The outputs must be as descriptive as it can. The platform is Java if it's an applet it's better but it is not binding.

## Platform

Windows 98, 2000, unix, linux

Kĩ năng: Kĩ thuật, Java, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, XML, XSLT

Xem nhiều hơn: valid xml, php xml validator, parse xml java, java binding, validator, xml xml schema, java read xml, parse java, java applet php xml, xml windows, xml read, xml java php, xml document formed document valid, read xml java, linux xml php, java parse php, java parse, java applet xml, xml input php, java xml linux

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Greece

ID dự án: #2869847

26 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

codetalkers

See private message.

$106.25 USD trong 14 ngày
(15 Nhận xét)
5.1
devopenvw

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(18 Nhận xét)
4.9
sarderhasnut

See private message.

$106.25 USD trong 14 ngày
(54 Nhận xét)
4.8
abvw

See private message.

$106.25 USD trong 14 ngày
(21 Nhận xét)
4.4
m3solutions

See private message.

$68 USD trong 14 ngày
(8 Nhận xét)
3.6
loftysofty

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(14 Nhận xét)
3.4
sirjavacodesalot

See private message.

$93.5 USD trong 14 ngày
(9 Nhận xét)
3.3
vw547142vw

See private message.

$76.5 USD trong 14 ngày
(18 Nhận xét)
2.4
bbdimitriu

See private message.

$68 USD trong 14 ngày
(6 Nhận xét)
2.3
ssoftvw

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
ysumesh

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
2.1
vw557954vw

See private message.

$76.5 USD trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
1.3
alirazavw

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(7 Nhận xét)
1.3
mkclark9

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ioanagosman

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mrsirvw

See private message.

$51 USD trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
otecomputer

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
losangelesdev

See private message.

$106.25 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
centralcoder

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
marcelmileavw

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0