Đã hoàn thành

122936 YouTube Clone with Installatio

Hi there,

I need a good YouTube clone script which really works with different look and feel.

Also, I need the script installed.

Please come up with suggestions and demo URLs.

Thanks,

Pras

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: pras, installatio, youtube suggestions script, java youtube, java clone script, php youtube clone, clone youtube php, php script youtube, need youtube script, youtube java, youtube clone script, need java youtube, youtube clone php, youtube php script, java youtube clone, youtube clone php script, php works youtube, youtube clone

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1869102

Đã trao cho:

lampcagriya

can be done... [url removed, login to view]

$400 USD trong 1 ngày
(593 Đánh Giá)
8.7