Đã Hủy

add to already made website

i already have a website all i need somebody to do is add a bidding component to it sort of like you see on [url removed, login to view] for example and also a livestreaming webcam chat on it.

Kỹ năng: Javascript, Joomla, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: chat website webcam, javascript sort example, need somebody website, need webcam website, add webcam, already php website, component chat, chat component, add chat, php website webcam, add php javascript, bidding component, add javascript, webcam bidding, already, website webcam chat, website component, webcam javascript, php made website, livestreaming, javascript webcam php, add component website, livestreaming webcam, webcam website already, php bidding webcam

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Elmont, United States

Mã Dự Án: #1075990

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

nuprogramer

plz check PM

$100 USD trong 10 ngày
(43 Đánh Giá)
6.1
crest007

Ready to finish your job

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0