Đã Đóng

Add API to Templatic GeoPlaces V4 Theme

I currently use the Templatic GeoPlaces V4 and I want someone to finish adding the api ? so it will show local business places results. Please send me some samples of work you have performed on other GeoPlaces websites so I can see your portfolio.

Kĩ năng: HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: templatic geoplaces, geoplaces, add portfolio, templatic theme, places api, javascript php api, api places, show api, websites geoplaces, geoplaces theme, business theme, local business theme, local places, portfolio theme, websites api, vehicle graphic design add samples, theme websites, send javascript results, phpbb3 add captcha send post, catchy email add samples, add app make clock work iphone, add api, websites local business, send dont work php5 nusoap, send sample work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chico, United States

ID dự án: #1690306

1 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

NIWNvm801

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$75 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0