Đã hoàn thành

Additional project for Shams

Được trao cho:

raisaz

happy bidding! thanks

$60 USD trong 7 ngày
(9 Đánh Giá)
3.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

anubhav07

Hi Sir , please explain me the task . Regards Anubhav

$59 USD trong 2 ngày
(7 Nhận xét)
3.5