Đang Thực Hiện

Additional project for Shams

Additional improvement of the social function. Job is more complicated and great work deserves good money.

Kỹ năng: Codeigniter, HTML5, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: project improvement, money great project, additional function, anges244, social improvement, webcamming good money, good word work team, holding money work complete, good money hiring asap

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) SF, Greece

Mã Dự Án: #1706128

Đã trao cho:

raisaz

happy bidding! thanks

$60 USD trong 7 ngày
(9 Đánh Giá)
3.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

anubhav07

Hi Sir , please explain me the task . Regards Anubhav

$59 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.5