Đã hoàn thành

327720 adult warning splahs page

for one of my clients i need a adult warning splash page for his adult auction website

its obliged by law to have that so it mus be in the same website style he has now.

there is mod rewrite on the server installed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: mus, splash adult, adult warning php, rewrite javascript, rewrite adult, splash page javascript, splash page adult website, php warning, website splash page, adult rewrite, rewrite javascript php, rewrite page, warning php, adult auction, allestekoop, server adult, splash page website, adult auction website, warning page adult page, javascript splash page

Về Bên Thuê:
( 330 nhận xét ) Sluis, Netherlands

ID dự án: #2073527

Được trao cho:

khAttAm

Check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0