Đang Thực Hiện

157857 AIM/YIM web messenger script

I'm looking for simple AOL / Yahoo messenger script. Something like this [url removed, login to view] [url removed, login to view]

I don't need a custom coded script but a php API code or ready-made script will do.

Please PM me your script demos or description of API code or php class you have before you bid :)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: web messenger script, yahoo messenger.c, m.yahoo messenger, code web php, aim, php javascript class, mobile web php, mobile web api, javascript mobile web, yahoo api php, class custom php, web script mobile, php script mobile, script web mobile, yahoo simple messenger, messenger php, code yahoo messenger, messenger code yahoo, php script class, simple web messenger, need yahoo messenger code, yahoo messenger code, javascript web api, aol php script, simple messenger

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) asd, Hungary

ID dự án: #1904044