Đã hoàn thành

142771 AJAX, City/State drop down

I would like a drop down like facebook's "search for Network" that autocompletes as you type it. I use a php/mysql database. I will provide an account with the database and tables that will be necessary.

Thank you,

Brandon

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: mysql city state database, city state, ajax facebook, php mysql ajax search, mysql php state city, database state, php drop tables, state city mysql, php state, state database mysql, facebook php ajax, php ajax database, city state database mysql, facebook city, search state drop, php mysql city state search, city search, state php, ajax mysql database, ajax drop, search mysql database php javascript, tables facebook, ajax facebook drop, state city, php mysql ajax search database

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) Kansas City, United States

ID dự án: #1888946

Được trao cho:

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0