Đang Thực Hiện

amember expert resolve a Bug.... - Fixed Budget

1. there is a Paypal Bug in amember software please resolve it.

1. there is a Paypal Bug in amember software please resolve it.

1. there is a Paypal Bug in amember software please resolve it.

Kỹ năng: Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, WordPress

Xem thêm: amember, amember php, bug fixed, bug budget, javascript budget, resolve paypal, resolve javascript, amember php expert, develop software paypal, php resolve, expert ecg software, developers english spanish translation software paypal, amember software, paypal resolve, free raffle software paypal, amember software price, paypal bug, zoomla classified software paypal, amember expert, expert office software, fixed budget

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Noida, India

Mã Dự Án: #4540055

Đã trao cho:

webinfovista

Let's discuss and fix well

$5 USD / giờ
(31 Đánh Giá)
4.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $14/giờ cho công việc này

farmanahmed2007

can you explain in more detail or provide your link to website

$22 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0