Đang Thực Hiện

UK & Oz - Manyx Project

Manyx Project as discussed and as per file sent over - Many_Site Changes_Mon.ppt.

Kỹ năng: AJAX, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: uk project, oz, manyx, project uk, ppt project, ppt php, php ppt, changes vbscript file, ppt starting site commerce, changes photoshop file, changes flash file, project ppt, ppt javascript php

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) sydney, Australia

Mã Dự Án: #1071275

Đã trao cho:

manyx

I am here.

$1000 USD trong 7 ngày
(7 Đánh Giá)
5.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $1118 cho công việc này

vnsoftsolution

Please check PMB.

$1200 USD trong 45 ngày
(6 Đánh Giá)
3.2
salam786

Please check our PMB

$1155 USD trong 35 ngày
(5 Đánh Giá)
2.8