Đã Đóng

app for monitoring

we like to emu the [url removed, login to view] apps fro our own monitoring, in all platforms, android, iphone,black berry, ipad, tablet

cloud based, user to central monitoring station, send real time ip video, status, arm, disarm, email & sms

Kỹ năng: AJAX, HTML5, Javascript, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: video apps for android, sms apps for android, email apps for android, email app for android, apps for android tablet, android central.com, android central, alarm com, ipad tablet, tablet app, SMS app, emu, cloud apps, cloud app, alarm monitoring, fro video, php alarm, android app sms, ipad javascript, cloud video android, email app android, ipad app php, android app send sms, iphone app time video, ipad android sms

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mexico

Mã Dự Án: #1664437

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

SICS

Please see private message for more details. Regards

$750 USD trong 15 ngày
(36 Đánh Giá)
6.7