Đã hoàn thành

Buddypress login

Hi,

I have a wordpress with the plugins buddypress and cubepoints installed. On the users buddypress profile there is tab that shows points from the cubepoints plugin. I want to hide that tab from users that are not logged into the website. Very important to hide that tab and not just block access.

Kĩ năng: AJAX, Javascript, MySQL, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: php buddypress, wordpress login users, buddypress|, hide javascript hide, buddypress profile tab, wordpress plugin points users, hide wordpress, buddypress website, login access php, login plugin, plugin points wordpress, points plugin wordpress, hide plugin, plugin cubepoints wordpress, plugin wordpress buddypress, login access, wordpress login plugin, buddypress php, shows wordpress plugin, wordpress buddypress plugin, wordpress shows, wordpress plugin shows, wordpress plugins javascript, hide javascript php, plugin wordpress points

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) studio city, United States

ID dự án: #1025340

Được trao cho:

ichurakov

Please check inbox. Thnx.

$30 USD trong 0 ngày
(255 Đánh Giá)
6.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Ekushey

Ready to help, can start now.

$30 USD trong 0 ngày
(116 Nhận xét)
5.7
hitesh4php

Hey Lets do it ,

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0