Đang Thực Hiện

Call system IVR

Call back system IVR solution to complete fully.

Do not waste time please.

Only professionals.

I need high skills and very good communication.

Kỹ năng: AJAX, Javascript, jQuery / Prototype, MySQL, PHP

Xem thêm: call ivr, communication system, call php javascript, system call, ivr system, call back system, call back, php ivr, javascript call php, call system, need ivr system, call javascript, ivr php, good communication skills, profile good communication skills, please call, good call, need ivr

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Ste-Foy, Canada

Mã Dự Án: #1646625

Đã trao cho:

mascotindia123

Hey, IVR Expert, Lets start the work. thanks

$150 USD trong 2 ngày
(102 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

Y7plPGH52

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0