Đã hoàn thành

160734 X-Cart / Joomla Connector

We are looking for someone that can join our Joomla site with our X-Cart area. Be nice if this was a already made module for Joomla and would allow x-cart to run with it.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, Javascript, Joomla, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: 160734 connector, x cart joomla, joomla x-cart, cart javascript, joomla module javascript php, connector, cart module joomla, joomla cart module, module cart joomla, joomla module javascript, nice site made joomla, cart joomla connector, cart php javascript, run javascript joomla, javascript cart, joomla connector, joomla cart connector, javascript joomla module, run joomla site, cart joomla

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1906923

Được trao cho:

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.2