Đang Thực Hiện

3131 clone of Flickr!

if anyone is ready for the project pm me ([url removed, login to view])

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: flickr, php project clone, flickr php clone, php flickr, clone flickr php, php flickr clone, flickr clone, flickr clone php, clone flickr

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1754001