Đã Đóng

clone script of vista print

Need a clone script of vista print or moonpig. This script must use jquery for the image editor so its compatible with all devices. If you have developed similar sites to moonpig then please provide me with a demo. I need this script ASAP.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: vista print clone script, print me, print clone script, vista print , print image, jquery script, editor script, image editor php script, similar sites php script, image editor jquery, jquery compatible, print script clone, jquery print, script clone vista print, script moonpig, jquery image editor php, php javascript image editor, similar sites script, similar moonpig, sites similar moonpig, need image script, getbizonline, clone jquery, image editor php javascript, javascript image print

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Liverpool, United Kingdom

ID dự án: #1711310

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

YNshZ609K

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0