Đã hoàn thành

1633 Clone a Website

We are wanting a working clone website of [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: clone a website, website working www, working clone, professorprint com, clone website website, php clone website, clone php website, clone website php

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Ipswich,

ID dự án: #1752502

Được trao cho:

skivsl

Hello. We can do this site in PHP/MySQL. We've done dozens of business cards constructors, t-shirt designers, etc. We can do it even in AJAX, it will look better and with better functionality, and work quicker. I guara Thêm

$1800 USD trong 20 ngày
(514 Đánh Giá)
8.4