Đang Thực Hiện

159190 Clone Website

I want similair script , PM for samples before doing anything , don't suggest any other video grab scripts because I have plenty !

http://www.flypicture.com/display/MTY5MjU=

http://www.flypicture.com/display/MTY5Mjg=

From admin panel I wanna be able to approve videos and add categories !

Thank you !

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: video scripts samples, php script video display, grab video php, similair, video website categories, php script admin panel videos, php video grab script, display video website javascript, videos scripts php, javascript website admin panel, javascript grab website, php script grab videos, video display scripts php, video display scripts, php clone website, grab website php, php grab video, grab video website, grab php website, video website php javascript, php display video website, grab video, clone website video, php video grab, clone website scripts

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sfax, Tunisia

ID dự án: #1905379